Infomail 1/2015

09.04.2015 kl. 11:02
Styrelsen 2015, vårmötet, inbjudan till Nostalgisits och mycket annan nyttig info.

Bästa medlemmar av USF,

Ett nytt år har börjat med nya tag för USF. Vi kommer i fortsättningen att med jämna mellanrum skicka ut ett infomail till alla medlemmar för att berätta om vad som är på gång i understödsföreningen. Här kommer det första mailet.

1. Styrelsen 2015
2. Vårmöte
3. Nostalgisits den 9 maj
4. På gång i StudOrg
5. Ändra uppgifter


1. Styrelsen för USF ser ut som följande:
Ordförande Sebastian Gripenberg

Viceordförande Mira Honkavaara

Sekreterare Kristoffer Carpelan

Skattmästare Johan Isaksson

Medlemssekreterare: Johan Gullmets

Informatör (ny post) Elin Anderson

Övriga styrelsemedlemmar
Mira Honkavaara
Jonas Lindholm
Björn Bonsdorff
Johanna Metsämäki
Karin Ringbom
Peter Sjöholm
Michaela von Kügelgen
Robin Tiivola
Mikael Hästö
Ronny Rantamäki
Oskari Bäck
Crista Grönroos

2. USF Vårmöte
USF:s vårmöte hålls nästa veckas onsdag 15.4, kl. 17:30 å Soc&kom Snellmansgatan 12. Vi
har tänkt intaga en gemensam måltid efteråt, så anmäl ditt deltagande i mötet till sebastian.gripenberg@sfv.fi

3. Nostalgisits
Lördagen den 9 maj 2015 ordnar Understödsföreningen för StudentOrganisationen vid Soc&kom (USF) sin femte nostalgisits.

Har du studerat på Soc&kom? Eller är du gamyl på Soc&kom? Vill du återuppleva studielivet för en kväll? Minns du ännu hur man sitsar?


Nostalgisitsen ordnas för alla som redan har lämnat studielivet bakom sig, eller är gamyler på Soc&kom, men som gärna vill träffa gamla studiekompisar och återuppleva studentfesternas klang och jubeltid, säger USF:s ordförande Sebastian Gripenberg. Den förra sitsen för två år sedan var en storsuccé med Soc&kommare från olika decennier och USF hoppas att det upprepas i år. Festen ordnas i år på StudOrgs nya lokal ”Nypolen” i Nya Studenthuset.

Anmäl dig till Nostalgisitsen här http://www.usf.fi/start/view-52509-43534

Du kan också kontakta ordförande Sebastian Gripenberg per e-post gripenberg@gmail.com eller per telefon 040 1868 009.

4. På gång i StudOrg
Året har även kommit igång för StudOrgs del. Mycket är lika som förut men en del saker förnyas. Man kan fortfarande idrotta med StudOrg en gång i veckan och det ordnas teater och andra kulturella evenemang.

Sitsarna är lite förnyade. Den traditionella Skåttissitsen hade många gäster från anda föreningar. Sitsen var väldigt omtyckt av de som besökte den och speciellt Kannstöparna på statsvetenskapliga fakulteten vill gärna komma på flera evenemang med StudOrg.

En del förändringar har skett i styrelseposterna. Numera är chefredaktören ej längre en styrelsepost. Genom denna förändring hoppas man att tidningen Komposten även ska kunna övervaka styrelsen om det behövs.

Det ökade antalet utbytesstuderande har resulterat i en helt ny post i styrelsen – ordförande för det internationella utskottet. Resten av StudOrgs styrelse hittar du här http://studorg.org/hostmote/

5. Ändrade uppgifter
Kom ihåg att meddela USF om dina kontaktuppgifter förändras. Det kan göras till medlemssekreterare Johan Gullmets – johan.gullmets@gmail.com


Med vänliga hälsningar,

Elin Andersson
USF informatör

Elin Andersson