Infomail 1/2016

23.02.2016 kl. 09:51
Vårmöte och middag

1.        Alla medlemmar är välkomna på vårmöte och middag 26.4 kl 17 framåt

USF:s vårmöte hålls den 26.4 kl 17 på Soc&Kom Snellmansgatan 12.

Efter det fortsätter vi på middag till Zinkeller. USF bjuder på ett 
glas skumvin. I övrig är middagen till självkostnadspris.

Kom och träffa andra USF medlemmar och StudOrgare för en trevlig 
mingelkväll. Anmäl ditt deltagande senast den 16.4 till ordförande 
Sebastian på sebastian.gripenberg@sfv.fi


2.         Styrelsen för 2016

Ordförande Sebastian Gripenberg
Vice ordförande  Mira Honkavaara
Sekreterare Kristoffer Carpelan
Medlemssekreterare Johan Gullmets

Skattmästare Johan Isaksson
Informatör Elin Andersson

Övriga styrelsemedlemmar:
Jonas Lindholm

Björn Bonsdorff

Johanna Metsämäki

Karin Ringbom

Peter Sjöholm

Michaela von Kügelgen

Robin Tiivola

Mikael Hästö

Ronny Rantamäki

Oskari Bäck

Crista Grönroos

Claes Bergh

Max Biström


3. Ny USF grupp på Facebook
Nu kan du gå med i en NY USF grupp för trevliga diskussioner gamyler 
emellan. Gruppen hittar du här: 
https://www.facebook.com/groups/1729340687296725/

Välkommen med!

Om du inte har gillar USF:s facebook sida redan kan du även gå in och 
göra det här 
https://www.facebook.com/USF-Underst%C3%B6dsf%C3%B6reningen-f%C3%B6r-Studorg-155089277877873/?fref=ts

Elin Andersson