Infomail 1 / 2017

24.04.2017 kl. 12:15

Bästa USF medlemmar!

Här kommer det första infomailet för i år.

1. Vårmöte & middag
2. Styrelsen
3. Nostalgisitsen

1. Alla medlemmar välkomnas på vårmöte och middag efteråt

USF:s vårmöte hålls den 20.4 kl 18 på Soc&Kom Snellmansgatan 12.

Efter det fortsätter vi på middag till Zinkeller. Middagen är till självkostnadspris.

Kom och träffa andra USF medlemmar och StudOrgare för en trevlig
mingelkväll. Anmäl ditt deltagande senast den 16.4 till ordförande
Elin på elin.ea.andersson@gmail.com

2. Styrelsen 2017 består av följande personer

Elin Andersson, ordförande
Sebastian Gripenberg, vice-ordförande
Peter Sjöholm, skattmästare
Kristoffer Carpelan , sekreterare
Mikael Hästö, medlemssekreterare
Robin Tiivola, medlemsinformatör

Övriga styrelsemedlemmar:
Mira Honkavaara
Johan Isaksson
Bjorn Bonsdorff
Camilla Alperi
Johanna Metsämäki
Karin Ringbom
Michaela von Kügelgen
Claes Bergh
Max Bistrom
Sara Haapalahti (StudOrg ordförande 2017)
Christa Grönroos
Oskari Bäck

3. Heads up: Nostalgisits på kommande

Den traditionella nostalgisitsen kommer att ordnas i höst på Soc&kom. Datumet är ännu oklart, men mer information följer senare.

Robin Tiivola