Om USF

StudOrg har en egen understödsförening som heter Understödsföreningen för StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet r.f. eller kort och gott: USF.

USF grundades våren 2000 för att fylla två konkreta funktioner:

1) att arbeta för en långsiktig ekonomisk stabilitet för StudOrg och

2) att samla personer som varit aktiva inom StudOrg och som fortsättningsvis vill understöda organisationen och hålla kontakt med varandra.

USF kan erbjuda dig två saker: för det första kontakt med dina gamla studiekompisar efter att du blivit klar från Soc&kom. Det finns inget register över tidigare Soc&komare. USF erbjuder därför en unik möjlighet till kontaktskapande och att bygga nätverk. Våren 2007 arrangerades den första Nostalgisitsen för tidigare Soc&kom-aktiva. Sitsen blev en dundersuccé och kommer inom kort att följas upp av flera Nostalgiska evenemang!

För det andra erbjuder USF dig en konkret möjlighet att stöda StudOrgs verksamhet. Genom din medlemsavgift till USF bidrar du till föreningens insatser till förmån för StudOrg. USF bekostar till exempel stipendium, bidrar till trivseln i StudOrgs rum genom en årlig årsfestgåva (hittills har USF exempelvis stått för ett nytt kylskåp, en rockhängare, en vattenkokare, en kaffekokare) och bidrar med hjälp i särskilt kvistiga frågor, med mera.

Då USF grundades donerade Jan D. Oker-Blom som då var kurator för StudOrg en summa med hjälp av vilken USF årligen vid StudOrgs årsfest utdelar ”Kurator Jan D. Oker-Bloms stipendium”. Stipendiet kan sökas av alla studerande vid Soc&kom och utdelas åt en studerande som bidragit till att göra Soc&kom och StudOrg mera känt, till exempel i form av positiv PR. Info om stipendiet finns under ansökningstiden på StudOrgs anslagstavla vid matsalen.

Även du kan bli medlem i USF. Medlemsavgiften är 10 € per år för studerande vid Soc&kom. För dig som blivit färdig från högskolan är medlemsavgiften 25 €.

Din insats behövs och du behöver USF – Välkommen med!