Styrelsen

Styrelsen 2019

Ordförande
Elin Andersson, tel. 040 8498961

Vice ordförande
Camilla Alperi

Sekreterare
Susanna Yrjölä

Skattmästare
Peter Sjöholm

Alumn- samt programansvarig
Anna Björkqvist

Styrelsemedlemmar

Constantin Saramo, Amanda Åström, Mikael Hästö, Claes Berg, Niklas Backlund, Robert Eklund, Björn Bonsdorff, Oskari Bäck, Sebastian Gripenberg, Alex Thilman, Stefanie Lindroos, Axel Nurmi, Henrik Ekelund, Viola Mickos.

E-post till styrelsen kan sändas på e-postadressen info[snabel-a]usf.fi